تحقیق در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان

تحقیق در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان

تحقیق در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان

دریافت مجانی تحقیق در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان

شما امروز میتوانید فایل تحقیق در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان را از سایت ما به رایگان دانلود کنید.

تمامی مطالب در موضوع فنی و مهندسی کاملا رایگان هستند.

اگر میخواهید فایل تحقیق در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان را ارزان خریداری کنید به سایت ما مراجعه کنید.

You can get تحقیق در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان using this bestseller article.

There are many specialized information about تحقیق در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان on this site.

Download Unique Tips on تحقیق در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان here.

We have posted a lot of articles about تحقیق در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان on this page.

تحقیق در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان چیست؟

مقالات تخصصی با عنوان تحقیق در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان از اینجا خریداری نمایید.

بخرید، بخوانید، 20 بگیرید. همه چیز درمورد تحقیق در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان

You can download تحقیق در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان articles on the following page.

اگر قصد خرید فایل تحقیق در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان را دارید، از اینجا اقدام کنید.

Why do not you download تحقیق در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان articles at your home?

تحقیق در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان 13 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ بخشی از تحقیق  امنيت بخشيدن به پورت هاي ناشناخته :  برنامه هاي نفوذ گري معمولاً براي ايجاد رخنه در امنيت سيستم طراحي مي شوند گرچه اين دمونهاي سرويس همواره تهديد كننده نيستند مهاجمان مي توانند اين برنامه ها را براي اهداف سوء دستكاري كنند نرم افزارهايي كه در اين بخش مطرح مي شود در سه گروه جاي مي گيرند و يروس ها    كرم ها   و اسبهاي تراوا ويروس : يك برنامه كامپيوتري است كه كپي هايي از خودش را با استفاده از يك برنامه ميزبان ميسازد  و از اين رو نيازمند آن است . كرم : نيازي به ميزبان ندارد زيرا خود تكثير است كرم با سرعتي از پيش تعيين شده كپي هايي از خودش را تهيه و توزيع مي كند .  اسب تراوا : يا بطور ساده تراوا برنامه اي حاوي يك قطعه  كد مخرب است كه به عنوان برنامه اي عادي و مفيد مثل برنامه هاي سودمند شبكه ظاهر مي شود . پورت ها و سرويس هايي كه به دنبال خواهد آمد و غالباً قربانيان هدف به آنها توجهي نمي كنند بيش از همه مورد حملات نفوذي قرا ...
نمایش توضیح کامل+دانلود