پاورپوینت روشهای ارزیابی وزن شاخصها

پاورپوینت روشهای ارزیابی وزن شاخصها

پاورپوینت روشهای ارزیابی وزن شاخصها

دریافت مجانی پاورپوینت روشهای ارزیابی وزن شاخصها

شما امروز میتوانید فایل پاورپوینت روشهای ارزیابی وزن شاخصها را از سایت ما به رایگان دانلود کنید.

تمامی مطالب در موضوع علوم پایه کاملا رایگان هستند.

اگر میخواهید فایل پاورپوینت روشهای ارزیابی وزن شاخصها را ارزان خریداری کنید به سایت ما مراجعه کنید.

You can get پاورپوینت روشهای ارزیابی وزن شاخصها using this bestseller article.

There are many specialized information about پاورپوینت روشهای ارزیابی وزن شاخصها on this site.

Download Unique Tips on پاورپوینت روشهای ارزیابی وزن شاخصها here.

We have posted a lot of articles about پاورپوینت روشهای ارزیابی وزن شاخصها on this page.

پاورپوینت روشهای ارزیابی وزن شاخصها چیست؟

مقالات تخصصی با عنوان پاورپوینت روشهای ارزیابی وزن شاخصها از اینجا خریداری نمایید.

بخرید، بخوانید، 20 بگیرید. همه چیز درمورد پاورپوینت روشهای ارزیابی وزن شاخصها

You can download پاورپوینت روشهای ارزیابی وزن شاخصها articles on the following page.

اگر قصد خرید فایل پاورپوینت روشهای ارزیابی وزن شاخصها را دارید، از اینجا اقدام کنید.

Why do not you download پاورپوینت روشهای ارزیابی وزن شاخصها articles at your home?

پاورپوینت روشهای ارزیابی وزن شاخصها                 نوع فایل:power point قابل ویرایش:17 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: ساعتی نشان داده است اگر ماتریس A مانند ماتریس مقایسه زوجی مثبت و معکوس پذیر باشد بردار ویژه (بردار وزن )از رابطه زیر قابل محاسبه است. تفسیر دیگر رابطه فوق به این معنی است که ماتریس A را به توان k برسانیم و مجموع سطری عناصر را بدست آوریم و در نهایت بردار ستونی حاصل را نرمال کنیم. هرچه عدد k  بزرگتر باشد مقادیر بردار وزن دقیق تر است.   فهرست مطالب واسلایدها: روشهای تقریبی میانگین حسابی میانگین هندسی مجموع سطری مجموع ستونی محاسبه بردار وزن با روش میانگین حسابی برای یک ماتریس سازگار روش آنتروپی (دقیق) روش بردار ویژه ناسازگاری   ...
نمایش توضیح کامل+دانلود