پاورپوینت ساختارهای ابتدایی مجموعه تابع دنباله و تجمیع(ساختمان گسسته)

پاورپوینت ساختارهای ابتدایی مجموعه تابع دنباله و تجمیع(ساختمان گسسته)

پاورپوینت ساختارهای ابتدایی مجموعه  تابع دنباله و تجمیع(ساختمان گسسته)

دریافت مجانی پاورپوینت ساختارهای ابتدایی مجموعه تابع دنباله و تجمیع(ساختمان گسسته)

شما امروز میتوانید فایل پاورپوینت ساختارهای ابتدایی مجموعه تابع دنباله و تجمیع(ساختمان گسسته) را از سایت ما به رایگان دانلود کنید.

تمامی مطالب در موضوع علوم پایه کاملا رایگان هستند.

اگر میخواهید فایل پاورپوینت ساختارهای ابتدایی مجموعه تابع دنباله و تجمیع(ساختمان گسسته) را ارزان خریداری کنید به سایت ما مراجعه کنید.

You can get پاورپوینت ساختارهای ابتدایی مجموعه تابع دنباله و تجمیع(ساختمان گسسته) using this bestseller article.

There are many specialized information about پاورپوینت ساختارهای ابتدایی مجموعه تابع دنباله و تجمیع(ساختمان گسسته) on this site.

Download Unique Tips on پاورپوینت ساختارهای ابتدایی مجموعه تابع دنباله و تجمیع(ساختمان گسسته) here.

We have posted a lot of articles about پاورپوینت ساختارهای ابتدایی مجموعه تابع دنباله و تجمیع(ساختمان گسسته) on this page.

پاورپوینت ساختارهای ابتدایی مجموعه تابع دنباله و تجمیع(ساختمان گسسته) چیست؟

مقالات تخصصی با عنوان پاورپوینت ساختارهای ابتدایی مجموعه تابع دنباله و تجمیع(ساختمان گسسته) از اینجا خریداری نمایید.

بخرید، بخوانید، 20 بگیرید. همه چیز درمورد پاورپوینت ساختارهای ابتدایی مجموعه تابع دنباله و تجمیع(ساختمان گسسته)

You can download پاورپوینت ساختارهای ابتدایی مجموعه تابع دنباله و تجمیع(ساختمان گسسته) articles on the following page.

اگر قصد خرید فایل پاورپوینت ساختارهای ابتدایی مجموعه تابع دنباله و تجمیع(ساختمان گسسته) را دارید، از اینجا اقدام کنید.

Why do not you download پاورپوینت ساختارهای ابتدایی مجموعه تابع دنباله و تجمیع(ساختمان گسسته) articles at your home?

پاورپوینت ساختارهای ابتدایی مجموعه تابع دنباله و تجمیع(ساختمان گسسته)                 نوع فایل:power point قابل ویرایش:33 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: nSet cardinality اگر S يك مجموعه باشد و n تعداد عناصر متمايز مجموعه S كه n عدد صحيح نامنفي است، گوييمS يك مجموعه محدود و n، Cardinality مجموعه S است و با |S| نشان مي دهيم. R = {1, 2, 3, 4, 5}. |R| = 5 |Æ| = 0 S = {Æ, {a}, {b}, {a, b}}. |S| = 4 مثال: اگرA مجموعه اعداد صحيح مثبت فرد كمتر از 10 باشد. مثال: اگرS مجموعه حروف الفباي انگليسي باشد. يك مجموعه نامحدود است اگر تعداد اعضای محدود نباشد.(infinite) مثال: مجموعه اعداد صحيح مثبت   فهرست مطالب واسلایدها: یک مجموعه (Set) چیست؟ مشخص نمودن مجموعه مثال مجموعه های پرکاربرد نمودار ون (Venn diagrams) مجموعه ای از مجموعه ها مجموعه تهی تساوی مجموعه ها (Set Equality) و زیر مجموعه (Subsets) زیرمجموعه محض (Proper Subsets) مجموعه توانی (Power Sets) تاپل ها  (Tuples) ضرب کارتزین (Cartesian products) ضرب کارتزین (Cartesian products) فصل دوم: ساختارهای ابتدایی: مجموعه، تابع، ...
نمایش توضیح کامل+دانلود