پاورپوینت تبدیلات در2 بعد

پاورپوینت تبدیلات در2 بعد

پاورپوینت تبدیلات در2 بعد

دریافت مجانی پاورپوینت تبدیلات در2 بعد

شما امروز میتوانید فایل پاورپوینت تبدیلات در2 بعد را از سایت ما به رایگان دانلود کنید.

تمامی مطالب در موضوع علوم پایه کاملا رایگان هستند.

اگر میخواهید فایل پاورپوینت تبدیلات در2 بعد را ارزان خریداری کنید به سایت ما مراجعه کنید.

You can get پاورپوینت تبدیلات در2 بعد using this bestseller article.

There are many specialized information about پاورپوینت تبدیلات در2 بعد on this site.

Download Unique Tips on پاورپوینت تبدیلات در2 بعد here.

We have posted a lot of articles about پاورپوینت تبدیلات در2 بعد on this page.

پاورپوینت تبدیلات در2 بعد چیست؟

مقالات تخصصی با عنوان پاورپوینت تبدیلات در2 بعد از اینجا خریداری نمایید.

بخرید، بخوانید، 20 بگیرید. همه چیز درمورد پاورپوینت تبدیلات در2 بعد

You can download پاورپوینت تبدیلات در2 بعد articles on the following page.

اگر قصد خرید فایل پاورپوینت تبدیلات در2 بعد را دارید، از اینجا اقدام کنید.

Why do not you download پاورپوینت تبدیلات در2 بعد articles at your home?

پاورپوینت تبدیلات در2 بعد                 نوع فایل:power point قابل ویرایش:13 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: تبدیلات - انتقال جابجا کردن تصاویر بدون اینکه هیچ تغییری در اندازه شکل حاصل شود a  مقدار انتقال در جهت محور x و b مقدار انتقال در جهت محور y است ü  xمختصات نقطه مورد نظر در محور افقی وy  مختصات نقطه مورد نظر در جهت محور عمودی است   فهرست مطالب واسلایدها: مباحث ابتدایی ماتریس اعمال مختلف روی ماتریس ها نمایش یک بردار به کمک ماتریس تبدیلات - انتقال تبدیلات - تغییر اندازه (مقیاس) تبدیلات - انعکاس انعکاس – نسبت به محورها تبدیلات  - دوران تبدیلات - کشش انواع تبدیلات تبدیلات     ...
نمایش توضیح کامل+دانلود